رفتن به محتوای اصلی
x

مقدمات پیوستن ایستگاه بین المللی تحقيقاتی اكوسيستم های بيابان (دفسی) به شبکه ایستگاه های هواشناسی کشور بررسی شد.

طی بازدید معاون فنی وشبکه ایستگاه ها و رئیس اداره فناوری و اطلاعات اداره کل هواشناسی استان اصفهان از ایستگاه بین المللی تحقیقاتی اكوسیستم های بیابان (دفسی) در تاریخ 21 مردادماه 1402، هماهنگی های لازم جهت انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور استفاده بهینه از داده‌ها و تجهیزات ایستگاه انجام پذیرفت.

در جلسه ای که در ادامه بازدید با حضور نمایندگان اداره کل هواشناسی استان اصفهان، هیات رییسه دانشکده مهندسی منابع طبیعی و مسئول اجرایی دفسی برگزار شد مقرر گردید اقدامات فنی و ستادی لازم برای اتصال برخط ایستگاه دفسی به شبکه ایستگاه های هواشناسی کشور انجام پذیرد.

ایستگاه بین المللی تحقیقاتی اكوسیستم های بیابان (دفسی) با همکاری دفتر همکاری های علمی و بین المللی و دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان و مؤسسه جغرافیا و اكولوژی شیجیانگ از آکادمی علوم کشور چین از سال 1398 در اراضی شمال شرق دانشگاه صنعتی اصفهان احداث شده است. ایستگاه دفسی از نوع ایستگاه‌های هواشناسی- اکولوژیک است که اطلاعات مختلف آب و هوا و خاک را بصورت برخط ثبت می‌کند. با راه اندازی نخستین ایستگاه تحقیقاتی اكوسیستم های بیابان در دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران به شبكه مطالعات اقلیمی اكولوژی خاورمیانه، آسیای مركزی، چین و قاره آفریقا پیوسته است.

گفتنی است استان اصفهان دارای ۴۵ ایستگاه تمام خودکار هواشناسی است که داده های آنها هر ۱۰ دقیقه بر روی سامانه پایش ایستگاه های هواشناسی کشور ارسال می شود. ایستگاه دفسی به عنوان یک ایستگاه تمام خودکار، علاوه بر داده ‌های هواشناسی، داده های رطوبت خاک (تا عمق 1 متر) و داده های تابش فتوسنتزی را ثبت می کند و به عنوان یک ایستگاه مکمل، محدوده شمال اصفهان و خمینی شهر را پوشش می دهد. همچنین در استان اصفهان ۳۲ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک، ۱۸ ایستگاه اقلیم شناسی، ۱۱۹ ایستگاه بارانسنجی، ۲ ایستگاه هواشناسی کشاورزی، ۱ ایستگاه فرودگاهی و ۱ ایستگاه جو بالا فعال است.

1

2

 

تحت نظارت وف ایرانی