رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک انتصاب آقای دکتر رضا جعفری به عنوان مدير گروه مرتع و آبخيزداري

با صدور حکمی آقای دکتر دکتر رضا جعفری به عنوان مدير گروه مرتع و آبخيزداري دانشکده منابع طبیعی منصوب شدند.

در متن این حکم آمده است: نظر به تجربيات ارزشمند جنابعالي و بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده منابع طبيعي، به موجب اين حكم به عنوان مدير گروه مرتع و آبخيزداري منصوب مي‌شويد.
  اميد است با توكل به خداوند متعال و همكاري ساير اعضاء محترم گروه در انجام وظايف محوله (مندرج در بند"ج" ماده 8 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها) موفق و مؤيد باشيد.

تحت نظارت وف ایرانی