سعيد اسداله
کارشناس آزمایشگاه
های بهداشت، بيماريها، فيزيولوژي آبزيان و هيدرولوژي
کارشناس آزمایشگاه
های بهداشت، بيماريها، فيزيولوژي آبزيان و هيدرولوژي
تلفن:
983133913575+
مهناز بيات
کارشناس آزمایشگاه
علوم گياهي و مسئول هرباريوم
کارشناس آزمایشگاه
علوم گياهي و مسئول هرباريوم
تلفن:
983139313561+
مريم تيموري
مسئول دفتر ریاست
مسئول دفتر ریاست
تلفن:
983133912841+
اردشير خسروي دهكردي
کارشناس آزمایشگاه
كارشناس محيط زيست و مسئول آزمايشگاه حيات وحش
کارشناس آزمایشگاه
كارشناس محيط زيست و مسئول آزمايشگاه حيات وحش
تلفن:
983133911021+
راحله دانشمند پارسا
کارشناس پژوهشی
کارشناس پژوهشی
تلفن:
983133911016+
نرگس رجايي
کارشناس آزمایشگاه
هاي ماهي شناسي، جانورشناسي و ليمنولوژي
کارشناس آزمایشگاه
هاي ماهي شناسي، جانورشناسي و ليمنولوژي
تلفن:
983133911014+
محمدرضا رجبي
کارشناس آزمایشگاه
كارتوگرافی و كارشناس مرتعداري
کارشناس آزمایشگاه
كارتوگرافی و كارشناس مرتعداري
تلفن:
983133913578+
زهرا کورش وحید
کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:
983133913556+
زهره كرماني
کارشناس آزمایشگاه
ارزيابي و آمايش سرزمين
کارشناس آزمایشگاه
ارزيابي و آمايش سرزمين
تلفن:
983133911018+
مهرداد ماهشانيان
کارشناس آزمایشگاه
هاي RS&GIS، هيدرولوژي و حفاظت خاك
کارشناس آزمایشگاه
هاي RS&GIS، هيدرولوژي و حفاظت خاك
تلفن:
983133911049+
ابراهيم متقي
کارشناس آزمایشگاه
جيره نويسي و تغذيه آبزيان
کارشناس آزمایشگاه
جيره نويسي و تغذيه آبزيان
تلفن:
983139311028+
شهره محمدی
کارشناس آزمایشگاه
هاي مركزي و آلودگي محيط زيست- تحصيلات تكميلي (برنامه ريزي)
کارشناس آزمایشگاه
هاي مركزي و آلودگي محيط زيست- تحصيلات تكميلي (برنامه ريزي)
تلفن:
983133913571+
كوشيار مختاري
کارشناس آزمایشگاه
آب و خاك
کارشناس آزمایشگاه
آب و خاك
تلفن:
983139311027+
عبدالله نوروزي
کارشناس آزمایشگاه
هاي مرتعداري و گياه شناسي
کارشناس آزمایشگاه
هاي مرتعداري و گياه شناسي
تلفن:
983133911026+
مرضيه نوري
کارشناس آموزشی
کارشناس آموزشی
تلفن:
983133913559+
ليلا يارمحمدي توسكي
کارشناس تحصیلات تکمیلی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن:
983133911020+