مدیر گروه: دکتر نوراله میرغفاری
مرتبه علمی: دانشیار
تماس: 03133913566

معرفی:
گروه محيط زيست از سال 1373 پس از يک سال از تأسيس دانشكده منابع طبيعي فعاليت خود را آغاز نمود. در طي سال‌هاي گذشته گروه محيط زيست توسعه چشمگيري در خصوص نيروي متخصص، فضاهاي آزمايشگاهي و تجهيزات مورد نيازداشته است.
تعداد فارغ التحصيلان اين گروه تا سال 1397 بيش از 542 نفر در مقطع کارشناسی و 115 نفر در مقطع کارشناسی ارشد گرایش محیط زیست و 59 نفر در مقطع کارشناسی ارشد گرایش آلودگی های محیط زیست، 20 نفر در گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین و 20 نفر در گرایش زیستگاه ها و نتوع زیستی و  در مقطع دکتری، در گرایش های آمایش محیط زیست، آلودگی و تنوع زیستی تاکنون تعداد 14 دانشجو مشغول به تحصیل می باشند. از میان فارغ التحصیلان این رشته  تعدادي  در سازمان محيط زيست كشور و تعداد ديگري در بخش‌هاي خصوصي در حال فعاليت هستند وتعدادي هم با ورود به دوره‌هاي دکتري بعنوان عضو هيئت علمي‌جذب دانشگاه‌ها ومراكز علمي‌و تحقيقاتي کشور شده‌اند.
اين گروه در حال حاضر در مقطع كارشناسي هر سال حدود 30-25 دانشجو و در مقطع كارشناسي ارشد 19-20 و در مقطع دکتری 9-10 دانشجو مي‌پذيرد.
اهداف:
بطور كلي هدف از تأسيس رشته محيط زيست در كشور توجه به مواهب  طبيعي اعم از آبهاي داخلي و مرزي (درياها)، جنگل، مرتع، تالاب، خاک، فضاهاي مسکوني ( روستا‌ها و شهرها)، فضاهاي صنعتي وآلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي انسان، پيشگيري از آلودگي‌ها سامان دهي صنايع وکنترل آلودگي‌هاي ناشي از آنها، حفظ تنوع زيستي و حيات وحش، مديريت واستحصال از جمعيت‌هاي حيات وحش بوده است.  لذا دانشگاه‌هاي مجري اين رشته وظيفه تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد جهت برنامه ريزي به منظور حفظ ونگهداري ارکان محيط زيست براي رفاه وآسايش نسل امروزوامانت دار نسل‌هاي آتي براساس اصول اکولوژيکي را بعهده دارند.
حفظ گونه‌هاي با ارزش اقتصادي، حفظ و مديريت منابع ژنتيكي و تنوع گونه‌ها، وتنوع زيستي و مسائل مربوط به آن از جمله مديريت و حفاظت از وظايف محيط زيست طبيعي  است. در بخش محيط زيست انساني، کنترل وپيشگيري از آلودگي‌ها، مديريت پسماندمورد توجه است. بخش ارزيابي محيط زيست مکان يابي ومديريت سرزمين ، سامان دهي فعاليت‌هاي انسان مورد توجه است.
لذا دانشجويان در طي دوران تحصيل ضمن كسب مهارت و تجربه علمي‌در خصوص موضوعات پايه و اساسي دانش محيط زيست وعلوم مرتبط  شامل، اكولوژي، شيمي‌فيزيک، رياضي، آمار، جانورشناسي، گياهشناسي، و . . .  با موضوعات تخصصي اين رشته از جمله اكولوژي حيات وحش، ارزيابي، آلودگي، زيست شناسي مهره داران، سنجش از دور، سامانه‌هاي جغرافيايي، . . .  آشنا خواهند شد و مهارت‌هاي لازم براي تأمين احتياجات بخش‌هاي اجرايي را كسب خواهند نمود.
طول دوره و شكل نظام آموزشي:
طول دوره و شكل نظام آموزشي دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته محيط زيست بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات آموزشي به ترتيب براي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد بطور متوسط 4  و 5/2سال مي‌باشد كه به شكل نظام ترمي- واحدي ارائه مي‌گردد.  هر ترم حدود 16 هفته آموزشي است و دروس هر ترم بر اساس برنامه ريزي‌هاي گروه آموزشي و موضوعات درسي بصورت دروس تئوري و عملي ارائه مي‌گردد.  از ويژگي‌هاي اين رشته با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با موجودات زنده و وابستگي آنها به شرايط محيطي، تاکيد بر دروس عملي مي‌باشد كه هدفي است تا  دروس تخصصي بصورت تئوري– عملي ارائه  گردد.
تعداد واحدهاي درسي:
تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي رشته علوم و مهندسی محيط زيست 140-135 واحد به شرح زير است:
دروس عمومي                            20 واحد
دروس علوم پايه                          37 واحد
دروس اصلي                              35 واحد
دروس تخصصي                          31 واحد
دروس انتخابي                            15 واحد
و تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد محيط زيست 32 واحد به شرح ذيل مي‌باشد. 
دروس الزامي‌                           24 واحد
پايان نامه                                 6 واحد
سمينار                                    1 واحد
تعداد واحدها با توجه به گرايش‌هاي انتخابي تغيير مي‌كند.
توانايي فارغ التحصيلان:

   - افزايش اطلاعات، علائق و آگاهي‌هاي افراد نسبت به محيط زيست و مسائل آن
   - رشد و پرورش قدرت درك مفاهيم اساسي محيط زيست وتنوع زيستي
   - توسعه شايستگي در كاربرد مناسب ترين روش براي حل مسائل و مشكلات محيط زيست كشور
   - كسب مهارت در تهيه، اجرا و نظارت  بر طرح‌هاي پژوهشي و كاربردي مربوط به محيط زيست
   - كسب مهارت‌هاي علمي‌و تجربي در مديريت صحيح زيست بوم‌هاي آبي كشور

فارغ التحصيلان اين رشته مي‌توانند در مؤسسات آموزشي و پژوهشي بعنوان كارشناس و در سازمان شيلات كشور و واحدهاي تابعه بعنوان مجري برنامه‌ها و پروژه‌هاي آبزي پروري خدمت كنند.
برنامه‌هاي آتي:
با توجه به نيازهاي بخش‌هاي اجرايي و تحقيقاتي كشور از يك سو و تعريف موضوعات و زمينه‌هاي جديد علمي، اجرايي در خصوص اكوسيستم‌هاي آبي و آبزيان، اين گروه در نظر دارد با برنامه ريزي دقيق و اصولي در سال‌هاي آتي در مقاطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) در گرايش شيمي‌محيط زيست، ارزيابي محيط زيست و آلودگي هوا اقدام به جذب دانشجو نمايد. اميد است با تلاش مسئولين و فراهم شدن امكانات و تجهيزات مورد نياز هرچه زودتر به اين مهم نائل گرديم.