مکان: سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی
ساعت: 10:00 - 12:00
تاریخ: چهارشنبه, ارديبهشت 4, 1398