مکان: سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی
ساعت: 14:00
تاریخ: دوشنبه, اسفند 13, 1397