سال تاسیس: 1386

مسئول آزمایشگاه: دکتر ابراهیمی

کارشناس: مهندس متقی

اين آزمايشگاه شامل دو بخش آزمايشگاهي و بازديد مي­باشد:

الف- آزمايشگاهي: در اين بخش دانشجويان با اقلام غذايي و انواع مواد اوليه­ها كه براي توليد خوراكهاي آبزيان مورد استفاده قرار مي­گيرد از جمله انواع غلات، انواع دانه­هاي روغني، آردگوشت، انواع مكمل­هاي معدني و ويتاميني و . . . آشنا مي­شوند.

چگونگي تنظيم و متعادل كردن جيره­هاي غذايي به روشهاي محاسباتي و جيره­نويسي با رايانه به آنها آموزش داده مي­شود.

ب- بازديد از كارخانه­هاي توليد مواد اوليه از جمله آردماهي، آرد گوشت و . . .

  • بازديد از يك كارخانه توليد و خوراك آبزيان و آشنايي با تجهيزات خط توليد.
  • بازديد از يك مزرعه پرورش ماهي  و آشنايي با روشهاي محاسبه غذاي روزانه و تغذيه ماهيان.