تاسیس:1386

نام کارشناس: اردشیر خسروی، زهره کرمانی

در آزمایشگاه حیات وحش دانشکده منابع طبیعی در سال 1376 راه اندازی گردید  و در حال حاظر برای عملیات  دروس پرنده شناسی ،زیست شناسی و شناخت  حیوانات شکاری و فنون و مدیریت حیات وحش مورد استفاده قرار می گیرد.در این آزمایشگاه حدود 80 نمونه تاکسیدرمی شده از پرندگان و پستانداران و همچنین نمونه های فیکس شده  اسکلت و نمایه های از گونه های مختلف مهره دار وجود دارد.علاوه  براین انواعی از تورها و تله  های مربوط به زنده گیری پرندگان و پستانداران  و وسایل و تجهیزات  مرتبط با مطالعه حیات  وحش در این آزمایشگاه  در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد .این آزمایشگاه در طبقه دوم دانشکده منابع طبیعی قرار گرفته است.

لیست تجهیزات آزمایشگاه

تلفن تماس:391021-0311

امکانات:
-نگهداری نمونه های تاکسیدرمی مهره داران