تأسيس: 1385

مسئول: دکتر ابراهیمی

کارشناس: مهندس ابراهیم  متقی

در اين آزمايشگاه دانشجو ضمن آشنايي با وسايل و مواد شيميايي مورد نياز جهت آناليز شيميايي انواع خوراكها و لاشه آبزيان، طي جلسات متعدد با روشهاي اندازه­گيري، ميزان، رطوبت، پروتئين خام، چربي خام، خاكستر، كربوهيدرات، TVN، فيبر و . . . آشنا شده و بصورت عملي اقدام به اندازه­گيري اين فاكتورها مي­نمايند.

علاوه بر اين در حين انجام فعاليت­هاي عملي با مكانيزم واكنشهاي شيميايي و فعل و انفعالاتي كه در فرآيند اندازه­گيري فاكتورهاي مختلف به وقوع مي­پيوندد آشنا شده و چگونگي تنظيم گزارش­هاي مربوط به آناليز لاشه و خوراكهاي آبزيان به آنها آموزش داده مي­شود.