همايش جامع مديريت منابع آب در تاريخ 1389/03/16  از ساعت 8 الی 14 با حضور اساتيد برجسته دانشگاه ETH زوريخ و موسسه تحقيقاتي Eawag  سويس در تالار 8 واقع در دانشگاه صنعتي اصفهان اجرا گرديد. شركت كنندگان در همايش از اعضاي هيات علمي دانشگاهها، كارشناسان استانداري اصفهان، كارشناسان شركت آب منطقه اي و دانشجويان بودند. در آغاز همایش با تلاوت آياتي از كلام اله مجيد و اجرای سرود جمهوری اسلامی سخنرانان توسط سرکار خانم دکتر فرامرزی معرفی گردیدند. که به ترتیب جناب آقای دکتر بصیری، پروفسور الکساندر زندر آقاي دكتر كريم عباسپور و خانم دکتر الهام روح الله نژاد و خانم دکتر هونگ یانگ برنامه سخنراني داشتند.

موضوعات سخنراني به شرح ذيل بود:

- Global water issues: which ones have to do with scarcity?

- Global water-food-trade situation and implications for Iran.

- An overview of water availability and water use in Iran.

- Building capacity for a Black Sea catchment observation and assessment system supporting sustainable development.

 An overview of water management in Zayandeh-Roud River Basin.