قهرماني تيم فوتسال دانشكده منابع طبيعي در مسابقات دانشگاه صنعتي اصفهان

تيم فوتسال دانشكده منابع طبيعي در مسابقه نهايي مسابقات دانشگاه صنعتي اصفهان با شكست تيم دانشكده مواد به مقام قهرماني رسيد.

مسابقه نهايي راس ساعت 18 مورخ 1397/09/27 در محل سالن چندمنظوره شماره 1 مركز تربيت بدني دانشگاه با حضور پرشور تماشاچيان متشكل از دانشجويان و برخي اعضاي هيات علمي دانشكده برگزار گرديد و تيم فوتسال دانشكده منابع طبيعي پس از كسب تساوي 2:2 در وقت قانوني مسابقه، در ضربات پنالتي با نتيجه 5:4 موفق به شكست تيم دانشكده مواد و كسب مقام قهرماني در دانشگاه گرديد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی