مرتع و آبخیزداری

مرتع و آبخیزداری

مدیر گروه:دکتر حسین بشری
مرتبه علمی: استادیار
تماس:03133911023

معرفی:

دانشكده منابع طبيعي از سال 1372 به مجموعه دانشگاه صنعتي افزوده شد كه از همان  ابتدا اين گروه نيز فعاليت خود را در اين دانشكده شروع نمود و با فراهم آوردن امكانات آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي دانشجويان خود را همراهي كرده است.
گروه مرتع و آبخيزداري تا پايان تحصيلي 1397 ،  491 نفر فارغ التحصيل دوره كارشناسي و 297  نفر فارغ التحصيل  كارشناسي ارشد در دو گرايش مهندسی مرتعداري (47 نفر) و مهندسی بيابان زدايي (115نفر) و مهندسی آبخیزداری (47 نفر) داشته است كه تعدادي از نخبگان اين دو گرايش در همين دانشكده به فعاليت پرداخته و گروهي از فارغ التحصيلان در مراكز و سازمانهاي علمي – تحقيقاتي مشغول به فعاليت گشته اند. در حال حاضر حدود ده درصد دانشجويان برتر در مقطع كارشناسي، مي توانند بطور پيوسته در يكي از گرايش هاي ارشد به تحصيلات تكميلي خود ادامه دهند.
اهداف:
اهداف بطور كلي هدف از ارائه رشته، تربيت افرادي است كه بتوانند در زمينه مرتع و چراهگاههاي طبيعي برنامه ريزي كنند، در اصلاح، احيا و بهره برداري اصولي از آنها نظارت كرده، در جلوگيري از فرسايش آبي و بادي و بيابانزايي، ارائه طرح و راهكار داشته، مديريت حوزه آبخيز سدها را بپذيرند و براي برنامه هاي حفاظت از آب و خاك تجربه كافي كسب مي نمايند بتوانند كارشناس ماهر و موفقي در زمينه رشته مرتع و آبخيزداري شوند، تا احتياجات بخش هاي اجرائي را تأمين نمايند.
طول دوره و شكل نظام آموزشي:
بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات آموزشي براي مقطع كارشناسي 4 سال و براي دوره كارشناسي ارشد 5/2 سال به شكل نظام ترمي – واحدي در نظر گرفته شده است.
هر ترم در حدود 16 هفته آموزشي بطول انجاميد، كه گروه در هر ترم با برنامه ريزي قبلي، تعدادي از دروس را ارائه خواهد داد كه برخي از اين دروس بصورت تئوري و برخي بصورت تئوري – عملي ارائه مي گردد، كه دروس با داشتن بخش عملي ، تجربه كافي را در اختيار دانشجويان خود قرار مي دهد.
واحدهاي درسي:
دانشجويان دوره كارشناسي براي فارغ التحصيل شدن بايد حدود 140 واحد درسي رشته مرتع و آبخيزداري را بگذرانند. كه تقسيم بندي آن بر اساس زير است.
دروس عمومي 20 واحد (تئوري)
دروس علوم پايه 32 واحد ( 7 واحد عملي ، 25 واحد تئوري)
دروس اصلي 34 واحد ( 11 واحد عملي ، 23 واحد تئوري)
دروس تخصصي 44 واحد ( 15 واحد عملي ، 29 واحد تئوري)
دروس اختياري 10 واحد
و همچنين دانشجويان دو گرايش مرتعداري و بيابانزدايي نيز براي فارغ التحصيل شدن نيز 32 تا33 واحد را مي گذرانند. از جمله: 
دروس الزامي 18 واحد
پايان نامه 6 واحد
سمينار 1 واحد
دروس انتخابي 7 تا 8 واحد
توانايي فارغ التحصيلان:
ـ افزايش اطلاعات و آگاهي هاي افراد نسبت به بيابان ها ، مراتع ، منابع طبيعي و مسائل و مشكلات مربوط به آن
ـ افزايش قدرت درك مفاهيم اصلي مربوط به گرايش
ـ كسب مهارت در زمينه مديريت اراضي و پروژه هاي اجرايي
ـ كسب مهارتهاي علمي و تجربه كافي در بكارگيري موضوعات اساسي رشته
ـ شركت در امورات اجرايي و مديريتي
فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در مؤسسات آموزشي ـ پژوهشي به عنوان كارشناس و در ارگانهايي از جمله سازمان جنگلها و مراتع ، اداره منابع طبيعي ، مؤسسه تحقيقات جنگل و مرتع ، قوه قضائيه(به عنوان كارشناس حقوقي منابع طبيعي ) و بخش خصوصي به منظور امور اجرائي و تحقيقات خدمت نمايند.
برنامه هاي آتي گروه:
با توجه به نياز بخش هاي اجرائي و تحقيقاتي كشور و هم چنين ايجاد موضوعات جديد و زمينه هاي علمي رشد يافته در اين بخش نياز به فعاليت بيشتري احساس مي شود ، گروه نيز در اين راستا بر آن شده تا امكانات آموزشي ـ پژوهشي بيشتري را فراهم آورد .
علاوه بر آن گروه در نظر دارد تا با برنامه ريزي دقيق و اصولي در سالهاي آتي در مقطع كارشناسي ارشد در گرايش آبخيزداري و در مقطع دكتري در گرايش مرتعداري اقدام به جذب دانشجو نمايد .
اميد داريم تا با تلاش مسئولين و برطرف شدن مشكلات هر چه زودتر به اين مهم برسيم.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی