همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده

فارسی

گروه: 

مکان: 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

تاریخ: 

شنبه, خرداد ۱۲, ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۵

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی