برگزاری سمینار علمی: زمینه های همکاری با دانشگاه ملبورن با تاکید بر مطالعات اقتصاد منابع طبیعی و روانشناسی محیط زیست

فارسی

مکان: 

دوشنبه 14 اسفند ماه 96 - اتاق سمینار - ساعت 11

تاریخ: 

یکشنبه, اسفند ۱۳, ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۵

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی