امكانات:
علاوه بر تعدادي رايانه مناسب براي كار سنجش از دور و GIS، وسايل ذيل در آن نصب و آماده كار مي‌باشند:
·        اسكنر A0 (contex)
·        پلاتر A0 (Hp)
·        ميز مخصوص رقومي سازي Digitizer A0

پتانسيل ها:
·        انجام مطالعات با زمينه RS و GIS
·
        تفسير تصاوير ماهواره اي و توليد لايه هاي اطلاعاتي
·        رقومي سازي لايه هاي اطلاعاتي تهيه شده در مطالعات زمين
·        آناليز و تلفيق لايه هاي رقومي
·        تهيه نقشه هاي موضوعي مورد نياز طرح هاي مطالعاتي و پژوهشي
·        تهيه بانك اطلاعاتي (پايگاه داده ها)
·        اسكن تصاوير و نقشه ها تا عرض 90 سانتي متر
·        پرينت نقشه‌ها و پوسترها در ابعاد مختلف تا عرض 90 سانتي متر
·        تعداد 20 عدد GPS مدل Rino 120
·
        دو دستگاه DGPS

سابقه:

از سال 1380 با شروع فاز صفر طرح GIS استان محلي جهت كار عوامل اجرائي طرح مذكور در نظر گرفته شد و  پس از پايان طرح و خريد وسايل ديگر مثل پلاتر، اسكنر و ميز رقومي سازي اين محل به عنوان سايت RS  &GIS  دانشكده به كار خود ادامه داد.در مدت فعاليت اين سايت طرح هاي مختلف با استفاده از امكانات موجود، در زمينه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي انجام پذيرفته كه بخشي از آنها در قالب پايان نامه هاي دانشجويي بوده، ازمهمترين اين طرحها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
طرح مطالعه پتانسيل هاي جنگلهاي استان چهار محال و بختياري از طريق GIS در گونه هاي صنعتي
طرح تعيين سطح زير كشت پنبه در شهرستان ساوه با استفاده داده هاي ماهواره هاي SPOT و IRS
مطالعات تعيين سطح زير كشت برنج در منطقه اصفهان در بخشي از حوزه زاينده رود
طرح تهيه نقشه مناطق جنگلي زاگرس در مقياس 1:25000 با استفاده از عكسهاي هوائي مقياس1:40000
مكانيابي توسعه باغات ديم با استفاده از تكنيك RS و GIS در استان ايلام
پروژه GIS برق باختر جهت برداشت اطلاعات جغرافيايي خطوط و پستهاي شركت در استان مركزي برق باختر فاز1
پروژه GIS برق باختر جهت برداشت اطلاعات جغرافيايي خطوط و پستهاي شركت در استان لرستان وهمدان برق باختر فاز2

در دانشكده منابع طبيعي دروس مختلف در زمينه RS و GIS  در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا تدريس مي شود. جهت انجام بخش عملي (آزمايشگاه) دروس مذكور نياز به سايتي با امكانات لازم براي ارائه اين بخش وجود دارد. از سال 1380 با خريد 8 دستگاه رايانه فضاي مناسبي به عنوان آزمايشگاه RS & GIS در نظر گرفته شد.