گردهمایی دانشجویان 20 سال پیش رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، چهارشنبه 18 مردادماه 1396 در سالن آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی با حضور جمعی از فارغ التحصیلان  برگزار شد.