مشخصات اعضای هیات علمی دانشکده منابع طبیعی جهت استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برنامه زمانبندی تحصیل

اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 2

فرم شماره 1 (عنوان تحقیق Word)

فرم شماره 1 (عنوان تحقیقPdf)

فرم شماره 2 (پيشنهاد تحقيق پايان نامه word)

فرم شماره 2 (پيشنهاد تحقيق پايان نامهPdf )

فرم شماره 3 (گزارش پيشرفت كار پايان نامه كارشناسي ارشد)

فرم شماره 4 (فرم آمادگی دفاع از پایان نامه)

فرم شماره 5 (رزومه دانشجو)

فرم شماره 6 (صورتجلسه عنوان پايان نامه)

فرم شماره 7 (فرم فاکتورهای هزینه)

فرم شماره 8 (فرم تحویل پایان نامه (رساله) به کتابخانه مرکزی)

فرم شماره 9 (تاییدیه پایان نامه)

فرم شماره 10 ( تاييد دريافت پايان نامه)

فرم شماره 11 (معرفي نامه 1)

فرم شماره 12 (معرفي نامه 2)

فرم شماره 13 (معرفي نامه 3 pdf)

فرم شماره 13 (معرفي نامه Word)

فرم شماره 14( تاييد طرح پيشنهادي)

فرم شماره 15 (فرم دریافت پژوهانه تحصیلات تکمیلی)

فرم شماره 16 ( اقدامات بعد از دفاع)

فرم شماره 17 دوره آموزش محور (تحقیق و تتبع نظری)

فرم شماره 20 استفاده از خدمات آزمایشگاههای گروه مرتع و آبخیزداری

صورتجلسه دفاع از پایان نامه

صورتجلسه دفاع از پایان نامه(لاتین)

فرم شماره 18 (فاکتور های هزینه شده)